Home » Tư vấn đang thực hiện » ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Về kiến thức phòng chống HIV, AIDS, STIs của cán bộ công nhân gói thầu CP07

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Về kiến thức phòng chống HIV, AIDS, STIs của cán bộ công nhân gói thầu CP07

Ngày 15/1/2021, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng phối hợp với Công ty cổ phần COLAS RAIL – CP07 tổ chức hoạt động đánh giá cuối kì nằm trong gói truyền thông  “Nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho cán bộ, công nhân viên” năm 2020.

106 cán bộ và công nhân đã được ban lãnh đạo tạo điều kiện tham gia tham gia đánh giá tại công trường :

Công nhân tham gia làm đánh giá cuối kỳ 15/01/2021

Qua một số đánh giá, hoạt động truyền thông có kết quả tích cực khi kiến thức và thái độ của công nhân, nhân viên tăng đáng kể. Điều này một lần nữa khẳng định tính hiệu quả, phù hợp của gói truyền thông, đồng thời thể hiện sự cam kết và quan tâm của ban lãnh đạo trong chăm sóc sức khỏe và cải thiện môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động.

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes