Home » TƯ VẤN » Đánh giá chương trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2012

Đánh giá chương trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2012

Đánh giá chương [DHL1] trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2012

Thời gian         : Từ tháng 2/2012 – 06/2012

Địa điểm          : Thành phố Hà Nội

Đối tác             :Các phòng khám tư nhân nằm trong hệ thống các phòng khám BlueStar

Cơ quan tài trợ: Tổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam

Mô tả:

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu này là đánh giá chương trình phá thai nội khoa - phá thai bằng thuốc ngoài cơ sở y tế tại Việt Nam. Các kết quả của nghiên cứu sẽ là nền tảng giúp MSI Việt Nam có những định hướng nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ phá thai nội khoa.Những phát hiện của nghiên cứu này góp phần cho sự phát triển của một công cụ theo dõi thường xuyên cho những nhà cung cấp dịch vụ để giám sát chất lượng dịch vụ và kết quả của chương trình phá thai nội khoa, theo dõi và cải thiện phụ nữ trải qua chương trình phá thai nội khoa.

Hoạt động cụ thể của nhóm nghiên cứu Trung tâm CHD:

- Tập huấn bộ công cụ cho cán bộ phòng khám và phỏng vấn cán bộ cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ kỹ thuật theo dõi và giám sát thu thập số liệu – phỏng vấn khách hàng phá thai bằng thuốc lần 1.

- Phỏng vấn khách hàng phá thai bằng thuốc lần 2.

- Kiểm tra số liệu, hoàn thiện và nhập bộ số liệu cho nghiên cứu.

 

Tóm tắt nghiên cứu có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tóm tắt nghiên cứuchương trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Việt Nam.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes