Home » Dự án chuẩn bị thực hiện » Ý TƯỞNG DỰ ÁN: BẠO LỰC GIỚI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ý TƯỞNG DỰ ÁN: BẠO LỰC GIỚI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mặc dù Việt Nam đã bày tỏ mối quan tâm và có hành động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ thông qua việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật và thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020. Tuy nhiên, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2010, 31,5% phụ nữ đã từng kết hôn được hỏi cho biết họ đã bị bạo lực thể xác.  Vấn đề này thường xảy ra với các nhóm yếu thế, đặc biệt là nhóm người khuyết tật nên CHD đang thực hiện xây dựng dự án cho vấn đề này nhằm chấm dứt vấn đề bạo lực giới với người khuyết tật tại Việt Nam.

Tổ chức và cá nhân có quan tâm xin liên hệ với chúng tôi qua email: chd@chd.vn

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes