Home » TƯ VẤN » ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Dự án VIE/01/P10

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Dự án VIE/01/P10

Đánh giá cuối kỳ dự án VIE/01/P10 – Nâng cao năng lực cho  Bộ Y tế về thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khoẻ

Thời gian         : 11/2005 – 12/2005

Địa điểm          : Hoà Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan tài trợQuỹ Dân số Liên Hợp Quốc.

Mô tả:

Dự án thuộc Chương trình Quốc gia lần 6 giữa Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên hợp quốc, nhằm nâng cao năng lực cho Bộ Y tế, hỗ trợ trong quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Chuyên gia của CHD tham gia thực hiện Đánh giá cuối kỳ nhằm cung cấp cho Quỹ dân số Liên hợp quốc những khuyến nghị phát triển chương trình Quốc gia lần thứ 7, dựa trên sự phân tích của những thành tựu đạt được và những bài học từ việc thực hiện dự án.

Báo cáo đầy đủ có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Báo cáo Đánh giá cuối kỳ dự án VIE/01/P10 – Nâng cao năng lực cho  Bộ Y tế về thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khoẻ

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes