Home » TƯ VẤN » Đào tạo an toàn trong phòng, chống chấn thương

Đào tạo an toàn trong phòng, chống chấn thương

Đào tạo về các mô hình an toàn trong phòng, chống chấn thương

Thời gian       : Năm2006

Địa điểm        : Huế, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ

Đối tượng tập huấn: Người dân các xã

Đối tác:                      Sở y tế tỉnh

Cơ quan tài trợ:        UNICEF

Mô tả: 

Tập huấn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng chống chấn thương như ngôi nhà an toàn, nhà trẻ an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Trong đó có đi sâu về các yếu tố nguy cơ cũng như các giải pháp phòng, chốngphù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes