Home » GIỚI THIỆU CHD » Chiến lược và Giá trị cơ bản

Chiến lược và Giá trị cơ bản

Chiến lược:

CHD hợp tác với các gia đình, cộng đồng và đối tác khi thực hiện các can thiệp để đạt kết quả tác động cao nhất và có tính bền vững.

Giá trị cơ bản:

  • Trách nhiệm với công việc
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng cao
  • Đóng vai trò là đối tác
  • Cam kết hỗ trợ người nghèo
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ

Chúng tôi có trách nhiệm với công việc

CHD là một tổ chức phi lợi nhuận. Trách nhiệm và sự minh bạch là những nguyên tắc cơ bản của các chính sách và quá trình hoạt động của chúng tôi. CHD cam kết đạt được kết quả tác động cao nhất và mang tính bền vững. Xin xem đường link các đánh giá dự án trước đây của CHD.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng cao

Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng cao. Là một thành viên của Hội nghề nghiệp như Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), chúng tôi thường xuyên được trao đổi kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng, và phát triển cộng đồng. Chúng tôi luôn khuyến khích các cán bộ và chuyên gia của chúng tôi phát triển năng lực chuyên môn và năng lực cá nhân.  Hơn nữa, về công tác thực địa, chúng tôi áp dụng những phương pháp đảm bảo phát hiện và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trong quá trình thực hiện, theo dõi và giám sát chặt chẽ.

Chúng tôi đóng vai trò là đối tác

Chúng tôi hợp tác với người nghèo và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm kiếm và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nhân đạo và phát triển. CHD có một môi trường làm việc phát triển sáng tạo, cởi mở và phát huy sự tham gia tích cực của các thành viên. CHD cam kết sẽ tăng cường năng lực cho các đối tác, cộng đồng và gia đình khi thực hiện các can thiệp để đạt được kết quả tác động cao nhất và có tính bền vững.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ người nghèo

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo cơ hội cho người nghèo thoát nghèo và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng khuyến khích sự tham gia của người nghèo trong các chương trình và hoạt động tuyên truyền vận động. Chúng tôi hỗ trợ nhóm người nghèo thiệt thòi dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các chương trình và hoạt động phát triển.

Chúng tôi cam kết chuyển giao và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho người nghèo và các tổ chức quan tâm thông qua các công cụ, thông tin, tài liệu truyền thông về thay đổi hành vi và các ấn phẩm của chúng tôi trên website của tổ chức và các bản tin. Xin xem đường link các Ấn phẩm của CHD.

Chúng tôi nâng cao năng lực lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ

CHD sẽ luôn nâng cao năng lực và trao quyền cho phụ nữ trong các chương trình hoạt động dài hạn của chúng tôi, đặc biệt là nhóm phụ nữ thiệt thòi và có hoàn cảnh khó khăn.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes