Home » Dự án đang thực hiện » THẺ HÀNH ĐỘNG trong “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″

THẺ HÀNH ĐỘNG trong “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″

Chúng tôi xin giới thiệu ấn phẩm Bộ thẻ hành động được sử dụng trong truyền thông nằm trong dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″. 

Ngoài ra nhân viên y tế và cán bộ điểm sốt rét sẽ được phát thêm bảng kiểm khi thực hiện truyền thông cá nhân-cá nhân.

Bộ thẻ:

Thẻ 1 - Mặt trước

Thẻ 1 – Mặt trước

Thẻ 1 - Mặt sau

Thẻ 1 – Mặt sau

Thẻ 2 - Mặt trước

Thẻ 2 – Mặt trước

Thẻ 2 - Mặt sau

Thẻ 2 – Mặt sau

Thẻ 3 - Mặt trước

Thẻ 3 – Mặt trước

Thẻ 3 - Mặt sau

Thẻ 3 – Mặt sau

Thẻ 4 - Mặt trước

Thẻ 4 – Mặt trước

Thẻ 4 - Mặt sau

Thẻ 4 – Mặt sau

Thẻ 5 - Mặt trước

Thẻ 5 – Mặt trước

Thẻ  5  - Mặt sau

Thẻ 5 – Mặt sau

Thẻ 6 - Mặt trước

Thẻ 6 – Mặt trước

Thẻ 6 - Mặt sau

Thẻ 6 – Mặt sau

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes