Home » TƯ VẤN » ĐÀO TẠO : Về kỹ năng mềm cho các bậc phụ huynh học sinh

ĐÀO TẠO : Về kỹ năng mềm cho các bậc phụ huynh học sinh

IMG_0209

Nguồn : Trung tâm CHD 

Đào tạo về kỹ năng mềm cho các bậc phụ huynh học sinh

Thời gian         :Từ tháng 12/2012

Địa điểm          : Huyện Krông Nô,Tỉnh Đăk Nông

Đối tượng tập huấn: Phụ huynh học sinh

Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật: Ban Quản lý dự án RVNA99 – Đăk Nông

Cơ quan tài trợ: Tổ chức Oxfarm Anh tại Việt Nam

Mô tả:

Hoạt động tập huấn trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam”, Hợp phần Đăk Nông. Tổ chức hai lớp tập huấn kỹ năng mềm cho phụ huynh học sinh trong các trường học tiểu học và trung học cơ sở dự án hỗ trợ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Mục tiêu:

-       Nhằm tập huấn các kỹ năng cơ bản liên quan đến tổ chức, điều hành, quản lí nhóm bao gồm: kỹ năng làm việc theo nhómkỹ năng điều hành và thúc đẩy các hoạt động nhóm;

-       Nhằm tập huấn các kỹ năng lắng nghekỹ năng phản hồikỹ năng nói trước đám đông của phụ huynh học sinh, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến đời sống nhà trường.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes