Home » TƯ VẤN » KHẢO SÁT DỰ ÁN : “ Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy ”

KHẢO SÁT DỰ ÁN : “ Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy ”

Thời gian       : Từ tháng 07 năm 2017  đến tháng 06 năm 2019.

Địa điểm         : Tại nhà máy Rieker đặt tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam và

 tại nhà máy Foster đặt tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị tài trợ : Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam.

Mô tả:

Công nhân nhà máy tại Việt Nam ít hiểu biết về chăm sóc mắt, về các bệnh gây mù có thể phòng tránh và các lựa chọn điều trị bệnh. Hiện tại, vấn đề chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy chưa được cấp quản lý nhà máy xem trọng. Vấn đề này về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe mắt, năng suất làm việc và tính ổn định công việc của các công nhân.

Khảo sát sẽ đưa ra đề xuất và đánh giá các giải pháp can thiệp được thực hiện tại hai nhà máy nhằm xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe mắt hoàn thiện nhất để có thể nhân rộng các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe mắt cho công nhân ở các công ty tương tự nhằm Góp phần giảm thiểu suy giảm thị lực và mù lòa có thể phòng tránh được cho công nhân  tại hai nhà máy.

 Mục tiêu dự án:

1.     Mục đích:

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu để theo dõi và đánh giá tác động của dự án, khẳng định và có hiểu biết tốt hơn về tình hình chăm sóc sức khỏe mắt, phương pháp tiếp cận và đưa ra các khuyến nghị về thiết kế và lập kế hoạch hoạt động tập huấn, truyền thông và cải thiện điều kiện làm việc.

2.     Mục tiêu khảo sát ban đầu:

  • Đánh giá kiến thức thái độ và thực hành (KAP) chăm sóc mắt của công nhân làm việc ở 2 nhà máy, hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe mắt, nhu cầu và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt tại nhà máy.
  • Mô tả các mối tương quan giữa kiến thức thái độ và thực hành và điều kiện làm việc với nguy cơ mắc các bệnh về mắt của công nhân ở 2 nhà máy.

3.     Mục tiêu khảo sát cuối kỳ:

  • Đưa ra các bằng chứng về mối tương quan giữa năng suất (nếu có) và sự cải thiện sức khỏe mắt ở nhà máy để vận động đầu tư các hoạt động về chăm sóc sức khỏe mắt tại nhà máy.
  • Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, thái độ, và thực hành chăm sóc mắt và các mối tương quan giữa việc tiếp cận các hoạt động của dự án và các thay đổi KAP này.

Dự án sẽ bao gồm 4 hoạt động chính:

1. Nghiên cứu tài liệu liên quan đến dự án.

2. Quan sát tài liệu truyền thông, cách thực hành của công nhân.

3. Khảo sát thực địa đầu kỳ và cuối kỳ.

4. Quản lý,  phân tích số liệu và viết báo cáo khảo sát.

Một số hình ảnh của dự án:

          

          

          

Xem hình ảnh với kích thước đầy đủ: tại đây

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes