Home » ẤN PHẨM » Hướng dẫn thực thi “Môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm giao thông công cộng”

Hướng dẫn thực thi “Môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm giao thông công cộng”

Một trong những thành công của các dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng phạt và sự tham gia của cộng đồng” là đã triển khai được môi trường không khói thuốc tại 11 bến xe, bến phà tại thành phố Hồ Chí Minh.

Và để làm được điều đó rất cần có một hướng dẫn cụ thể.

CHD xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn Hướng dẫn thực thi “Môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm giao thông công cộng”

Quý bạn đọc đóng góp ý kiến hoặc cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: chd@chd.vn

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes