Home » TƯ VẤN » NGHIÊN CỨU : Yếu tố ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU : Yếu tố ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở Việt Nam,

được thực hiện trong dự án “Giải quyết các yếu tố gây tử vong mẹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Thời gian         : 06/2008 – 08/2008

Địa điểm          : Hà Nội

Cơ quan tài trợBan Kinh tế – Xã hội Quốc tế cho Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP), Bangkok, Thái Lan.

Mô tả:

Nghiên cứu được tiến hành theo một dự án mang tên “Giải quyết các yếu tố đa ngành ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở khu vực ESCAP”. Chuyên gia của CHD được tuyển dụng thực hiện nghiên cứu  phân tích mức độ tử vong mẹ ở Việt Nam và các giải pháp khắc phục tình trạng này. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố tác động tới tỷ lệ tử vong mẹ nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống y tế và ảnh hưởng của các yếu tố liên quan tới giới trong việc xác định mức độ tử vong mẹ.

Báo cáo trình bày tại hội thảo ở Hefei, tỉnh Anhui,Trung Quốc có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Báo cáo hội thảo về các yếu tố đa ngành ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes