Home » TƯ VẤN » TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN : Truyền thông về chăm sóc mắt

TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN : Truyền thông về chăm sóc mắt

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển tài liệu truyền thông về chăm sóc mắt

Thời gian         : Từ tháng 06 – 08/2012

Địa điểm          : Hà Nội, Thái Bình và Tiền Giang

Đối tác             : Công ty Thiết kế Biển Vàng (GoldSea Design)

Cơ quan tài trợQuỹ Fred Hollows tại Việt Nam

Mô tả:

Phát triển một bộ Tài liệu truyền thông về chăm sóc mắt được thiết kế sáng tạo và thân thiện với người sử dụng bao gồm những tờ rơi, áp phích và pa nô về: phòng tránh đục thủy tinh thể, tật khúc xạ và chăm sóc mắt. Bộ tài liệu truyền thông này sẽ cho đối tác dự án của Quỹ Fred Hollows (FHF) và người dân tại 15 tỉnh thành, bao gồm cả người dân tộc thiểu số ở Quảng Bình và Hà Giang sử dụng.

Tài liệu truyền thôngcó thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tài liệu truyền thông về chăm sóc mắt 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes