Home » DỰ ÁN » CUỘC HỌP GIỚI THIỆU DỰ ÁN: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng

CUỘC HỌP GIỚI THIỆU DỰ ÁN: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng

Ngày 8/5/2019, cuộc họp chính thức lần thứ nhất được tổ chức bởi Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD) phối hợp với Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu dự án: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng. Tại đây, cuộc họp là cơ hội để các bên liên quan đặc biệt là nhóm thực thi tại hai bến xe  xác định lại các mục tiêu từ nay đến 10/2020, cụ thể:

  1. Cải thiện quy trình/cơ chế thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc (MTKKT) tại các địa điểm giao thông công cộng (GTCC)
  2. Tăng cường việc thực hiện và giám sát việc tuân thủ MTKKT tại các địa điểm GTCC
  3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại chết người của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng
  4. Thúc đẩy thực hiện mô hình tuân thủ MTKKT trong ngành giao thông vận tải tới các tỉnh thành khác.

Giai đoạn 2019-2020, dự án sẽ được triển khai tại 2 bến xe (Miền Tây, xe buýt Sài Gòn) và 2 quận (quận 1, quận Bình Tân). Cuộc họp cũng thảo luận vai trò và sự phối hợp của của các bên liên quan. Sự phối hợp chặt chẽ sẽ là điều kiện quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu (1) Giảm 50% tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại 2 bến xe; (2) Giảm và tiến tới chấm dứt việc hút thuốc lá trên phương tiện vận tải.

Một số hình ảnh của cuộc họp giới thiệu: tại đây

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes