Home » Dự án đang thực hiện » PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT CHO DÂN DI BIẾN ĐỘNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAM PU CHIA

PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT CHO DÂN DI BIẾN ĐỘNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAM PU CHIA

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) cùng với Tổ chức Health Poverty Action (HPA) sẽ thực hiện dự án “Phòng chng st rét cho dân di biến đng khu vc biên gii Vit Nam – Cam pu chia cho giai đon 2018 – 2020″  nằm trong hợp phần khu vực của dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin – RAI” Giai đoạn 2, năm 2018-2020 do Quỹ Toàn Cầu tài trợ.

Mc tiêu ca d án:

• Xây dựng dựa trên mục tiêu tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho nhóm dân di biến động khó tiếp cận dọc khu vực biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia mà những khu vực này không được bao phủ một cách đầy đủ bởi hệ thống Y tế quốc gia.

• Tăng cường những bằng chứng cho những nhóm có nguy cơ cao với can thiệp cho nhóm đối tượng đích bằng cách sử dụng bộ công cụ xác định nhóm dân số có nguy cơ cao được phát triển bởi trường Đại học Califomia San Francisco – sáng kiến loại trừ sốt rét (UCSF-MEI) nhằm đạt được chiến lược thông tin cần thiết hiệu quả hướng tới nhóm dân cư di biến động, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế trong can thiệp, đồng thời kiểm tra tính hiệu quả và có thể đáp ứng nhanh dựa trên sự biến động dân số hoặc vấn đề lây truyền sốt rét.

• Can thiệp nhằm mục đích hướng tới mở rộng vấn đề phòng bệnh và quản lý ca bệnh cho nhóm dân cư khó tiếp cận bao gồm: tổ chức những khóa tập huấn và hỗ trợ Đội lưu động; định kỳ giám sát hỗ trợ Đội lưu động và triển khai chương trình truyền thông thay đổi hành vi phù hợp với bối cảnh địa phương.

• Tăng cường truyền thông, hợp tác, chia sẻ thông tin và hài hoà các phương pháp tiếp cận nhóm dân di biến động khu vực biên giới về quản ký ca bệnh có liên quan đến biên giới hai nước như điều trị và theo dõi bệnh nhân sốt rét.

Thi gian: Từ năm 2018 đến năm 2020.

Đa bàn: Dự án triển khai ở 04 tỉnh bao gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Đi tác:

  • Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Trung Ương (NIMPE).
  • Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Tỉnh Gia Lai.
  • Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Đắk Nông.
  • Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Phước.
  • Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Tỉnh Đắk Lắk.

Đơn v tài tr: Quỹ Toàn Cầu tài trợ thông qua Tổ chức Health Poverty Action (HPA).

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes