Home » DỰ ÁN » Giới thiệu mô hình phối hợp giám sát thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Ủy ban Xã hội Quốc hội

Giới thiệu mô hình phối hợp giám sát thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Ủy ban Xã hội Quốc hội

Ngày 27/8/2021 Ủy ban Xã hội Quốc hội đã tổ chức họp về việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và kết quả hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020. Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD) đã tham gia họp trực tuyến qua Zoom để giới thiệu mô hình phối hợp các ban ngành giám sát thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi môi trường không khói thuốc lá hiệu quả trong ngành giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó CHD đã gửi bài trình bày đến các đại biểu tham dự và clip “Giới thiệu mô hình và quy trình xử phạt hút thuốc lá tại nơi cấm hút”.

Mục tiêu của buổi họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020. Báo cáo tại Văn phòng Quốc hội, Ths Bs Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ trình bày kết quả tập trung vào 9 nhiệm vụ được Quỹ hỗ trợ trong thời gian qua, bao gồm:

Nhiệm vụ 1: Truyền thông về tác hại của thuốc lá và PCTH của thuốc lá phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Nhiệm vụ 3: Tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về PCTH của thuốc lá dựa vào cộng đồng; tư vấn việc tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng.

Nhiệm vụ 4: Tổ chức cai nghiện thuốc lá.

Nhiệm vụ 5: Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng và phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Nhiệm vụ 6: Nghiên cứu đưa ra những bằng chứng phục vụ cho công tác PCTH của thuốc lá.

Nhiệm vụ 7: Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên làm công tác PCTH thuốc lá.

Nhiệm vụ 8: Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và PCTH của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học.

Nhiệm vụ 9: Thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá.

z2725427246303_6edfa26eb8e3e8aeccaee87976cb060f

Hình chụp qua màn hình Zoom: bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội phát  biểu tại phòng họp Văn phòng Quốc hội

Các vấn đề thảo luận bao gồm việc tăng thuế các sản phẩm thuốc lá, bổ sung các nội dung cần thiết vào Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng. Hiện nay vấn đề xử phạt hành vi hút thuốc lá tại nơi cấm theo Luật quy định chưa được thực hiện nghiêm và còn nhiều bất cập liên quan đến xử phạt, đòi hỏi Quỹ cần đánh giá giám sát để tăng cường thực thi Luật hiệu quả.

Kết thúc buổi tọa đàm, bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội kết luận các vấn đề thảo luận rất quan trọng, qua đó Ủy ban Xã hội cũng có thêm thông tin đánh giá hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá để báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Kim Phượng – Quản lý dự án – lược ghi từ buổi họp.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes