Home » DỰ ÁN » Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thời gian         : 09/2008 – 11/2009

Địa điểm          : Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình và Ninh Thuận

Cơ quan tài trợQuỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Dự án chăm sóc sức khỏe sản cấp tỉnh

Mô tả:

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ Việt Nam từ những năm 1970. Chương trình quốc gia 7 triển khai với mục tiêu hỗ trợ chính phủ trong việc giảm nghèo và xây dựng chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản (giai đoạn 2001 – 2010). Chuyên gia của CHD được tuyển dụng để hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai hoạt động truyền thông hiệu quả cho mô hình can thiệp về làm mẹ an toàn/chăm sóc trẻ sơ sinh - mô hình chuyển tuyến cấp cứu sản khoa và cấp cứu trẻ sơ sinh dựa vào cộng đồng tại 2 huyện miền núi cho người dân tộc thiểu số  của tỉnh Hà Giang và Ninh Thuận.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes