Home » DỰ ÁN » Dự án “Tăng cường truyền thông sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô”

Dự án “Tăng cường truyền thông sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô”

Theo mục tiêu kế hoạch toàn cầu về An toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 của Hội đồng Liên Hợp Quốc, thắt dây an toàn và sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em là một trong những vấn đề chính cần được chú trọng cũng như các vấn đề tốc độ, sử dụng điện thoại di động khi lái xe, uống rượu/bia (có độ cồn) khi lái xe, sử dụng mũ bảo hiểm để tăng sự an toàn cho người lái xe và hành khách….Luật Giao thông đường bộ, Số 15/VBHN-VPQH của Việt Nam, ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2019 chưa bao gồm điều khoản, quy phạm pháp luật về Thiết bị an toàn cho trẻ em. Thực tế, tại hầu hết các quốc gia phát triển, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, trẻ em dưới 12 tuổi bắt buộc phải ngồi ở hàng ghế sau của ô tô.

Từ tháng 01/2023 – 12/2024, CHD đã nhận được tài trợ từ Tổ chức Bloomberg Philanthropies thông qua Hiệp hội An toàn Đường bộ toàn cầu (Global Road Safety Partnership – GRSP, Thụy sỹ) và Hội Chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), để thực hiện dự án “Tăng cường truyền thông sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô”  

Tổng ngân sách110,229 CHF tương đương 2.701.933.248 VNĐ

Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, kiến thức của cộng đồng về sử dụng các thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn cho tất cả những người ngồi trên xe ô tô, thông qua tăng cường truyền thông thúc đẩy thực thi các quy định quốc tế và trong nước theo Luật “Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Đẩy mạnh truyền thông để tăng cường sự hiểu biết và ủng hộ của các cơ quan, đơn vị liên quan về tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên ô tô, nhằm đảm bảo sự an toàn và tính mạng của trẻ.
  2. Huy động sự tham gia và cam kết của các doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô cho người dân Việt Nam.
  3. Nâng cao kiến thức của người dân, tăng cường thực hiện quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô.

Kết quả mong đợi: 

  •  Số lượng cuộc họp chia sẻ thông tin, ghi nhận ý kiến đóng góp đối với việc áp dụng, thực thi các quy định quốc tế về thiết bị an toàn cho trẻ em và chính sách thắt dây an toàn trên xe ô tô;
  • Các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến thực thi các quy định quốc tế về thiết bị an toàn cho trẻ em và chính sách thắt dây an toàn trên xe ô tô
  •  80% người quản lý và chủ sở hữu các phương triện ô tô tại địa bàn dự án được nâng cao nhận thức, có kiến thức chính xác và ủng hộ, thực thi các quy định quốc tế về Thiết bị an toàn cho trẻ em cùng chính sách thắt dây an toàn trên xe ô tô;
  • 10 công ty ô tô, 05 hiệp hội ô tô và hiệp hội vận tải liên quan có những chia sẻ thực hành tốt cũng như cung cấp bằng chứng hiệu quả của thực thi các quy định quốc tế về thiết bị an toàn cho trẻ em cùng chính sách thắt dây an toàn trên xe ô tô
  • 80% Phụ huynh, Ban giám hiệu và các giáo viên tại 03 trường mầm non/trường tiểu học cùng quản lý và tài xế công nghệ thuộc Công ty công nghệ Grab được nâng cao kiến thức, hiểu biết, thực hiện chính sách Thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes