Home » Dự án đã hoàn thành » Thiết lập an toàn giao thông cho huyện Tân Thành

Thiết lập an toàn giao thông cho huyện Tân Thành

Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD) thực hiện khảo sát thực địa dự án “Nâng cao nhận thức an toàn đường bộ tại khu vực cảng Quốc tế Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”.

Thời gian: tháng 7 đến tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan tài trợ: Tập đoàn APM Terminals Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIPF)

Đối tác địa phương: Ban an toàn giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mục tiêu:

Khảo sát thực địa nhằm đánh giá tình hình về các nguy cơ và giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trong và xung quanh cảng Quốc tế Cái Mép (CQTCM). Đồng thời thu thập dữ liệu ban đầu để phục vụ cho việc đánh giá tác động của dự án.

Khảo sát bao gồm 2 hoạt động chính:

  • Đánh giá thực trạng:

-  Xác định các nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ trong địa bàn dự án (bao gồm: thói quen lái xe; hệ thống tín hiệu giao thông…)

-  Xác định các chương trình/chính sách liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông của địa phương và của CQTCM đã thực hiện để tránh trùng lập khi thực hiện dự án.

-  Đưa ra các kiến nghị cho các hoạt động tiếp theo của dự án.

  • Khảo sát ban đầu:

-  Đánh giá kiến thức, thái độ thành vi của tài xế xe container/xe tải về kỹ năng lái xe an toàn.

-  Đề xuất các chỉ tiêu, lập kế hoạch giám sát và đánh giá cho dự án.

 Báo cáo tóm tắt Đánh giá thực trạng dự án “Nâng cao nhận thức an toàn đường bộ” được giới thiệu ở đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B808Hzc4RuWHZ20tdnZNQXp4aHc/view?usp=sharing 

Ảnh trong buổi khảo sát:

Nhóm nghiên cứu CHD và AIP 

Nhóm nghiên cứu CHD tại cảng Cái Mép

 

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes