Home » Tag Archives: #BI#CHD#TheUnion#BloombergInitiative#Không_khói_thuốc#TPHCM#Xử_phạt#Giai_đoạn_2019_2020

Tag Archives: #BI#CHD#TheUnion#BloombergInitiative#Không_khói_thuốc#TPHCM#Xử_phạt#Giai_đoạn_2019_2020

Xây dựng môi trường không khói thuốc nơi công cộng

abc

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá của Việt Nam đã ban hành từ năm 2013. Từ đó, nhiều chính sách được thực hiện theo Công ước khung đã ký kết, nhiều hoạt động truyền thông tác hại của thuốc lá được tổ chức đa dạng, nhiều biện pháp đã được thực hiện … Tuy nhiên, người hút thuốc lá ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes