Home » Tag Archives: #CHD #BI #PCTHTL #Kiểmsoátthuốclá #Hoithao

Tag Archives: #CHD #BI #PCTHTL #Kiểmsoátthuốclá #Hoithao

Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong tăng cường thực thi môi trường KKT tại bến xe

Ông Hồ Quý Vinh - Đội trưởng bến xe buýt Sài Gòn chia sẻ kết quả thực hiện tại Hội thảo

Truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong chia sẻ thông tin và khuyến khích các dự án tiếp tục phát huy tính hiệu quả của mình. Ngày 18/10/2019, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với tổ chức HealthBridge Canada và Quỹ PCTHTL tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho các phóng viên, biên tập ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes