Home » Tag Archives: tọa đàm

Tag Archives: tọa đàm

Chung tay kết nối vì cộng đồng Việt Nam

^375FEFEEC570D8ABCE5D4D7FF477DD8AE2009FBCACDDD790AB^pimgo_distr-min

Sáng ngày 30/09/2016 tại hội trường Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đã diễn ra buổi tọa đàm: “Giao lưu kết nối mạng lưới các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và Chia sẻ các mô hình can thiệp thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.” Buổi tọa đàm ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes