Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Bạn biết gì về SEA, PSEA??

Bạn biết gì về SEA, PSEA??

Ngày hôm qua (21/06), ba tổ chức chúng tôi – Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển Cộng đồng (SCDI), Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Cộng đồng Pháp Bảo (PBSC) thuộc dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ sốt rét tại Việt Nam (VietMCI)” mới hiểu thế nào là SEA, PSEA, tại sao các cán bộ nhân viên các tổ chức phải biết về nó? Biết để làm gì? ….

Với những nội dung này mà giảng viên PGS.TS Nguyễn Thị Như Trang – Bộ môn Công tác xã hội, ĐH Quốc Gia Hà Nội, đã chia sẻ, chúng tôi hiểu rằng sẽ thật cần thiết để đưa chính sách PSEA vào cơ chế quản lý của mỗi tổ chức, cũng như hiểu rõ hơn để có những chuẩn mực khi giao tiếp với cộng đồng.

Hãy cùng chúng tôi khám phá nào?

 

z3516417789387_bde9fc118a8ab72467e59766d14dfcc0 z3516428249621_a6f20a02df46714e6bc4a21d257bcaa6 z3516477688942_4351a39dffdf9705c7bc7d723ed32f0d z3516477698447_06e19b35a3eed976470f657f15c8f26b z3516483321527_0ffb19d50f1d8b6f87e9c644329c7fd0

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes