Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu sức khỏe sinh sản 2014

Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu sức khỏe sinh sản 2014

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI

 “SỨC KHỎE SINH SẢN & SỨC KHỎE TÌNH DỤC: TỪ BẰNG CHỨNG TỚI CHÍNH SÁCH”

Thời gian                      : Ngày 11/11/2014

Địa điểm                               : Thành phố Hà Nội

Đơn vị tổ chức              : Bộ Y tế, UNFPA và Trường đại học Y tế công cộng.

Hội nghị toàn quốc lần thứ hai về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục với mục đích: chia sẻ và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực SKSS/SKTD tại Việt Nam; thảo luận ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình về SKSS/SKTD tại Việt Nam và thảo luận về định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực SKSS/SKTD trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo viên của Trung tâm CHD trong chuyên đề “Sử dụng dịch vụ SKSS/SKTD”.

<span style=”font-size: 14px; background-color: #ffffff;”>Trong Hội nghị các báo cáo viên cũng như các đại biểu tham dự, đã chia sẻ những thông tin hữu ích về những nghiên cứu về chính sách liên quan đến SKSS/SKTD. Chuyên gia của Trung tâm Tư vấn và Phát triển sức khỏe cộng đồng (CHD) đã có một bài báo cáo trình bày khá sâu sắc về: “Nghiên cứu về thực hiện chính sách Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo  và Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các vùng dân tộc thiểu số, những suy nghĩ và quan điểm của người cung cấp và người nhận dịch vụ tại năm tỉnh của Việt Nam” do Trung tâm CHD thực hiện năm 2011-2012.</span>

Tóm tắt và Báo cáo trình bày có thể được tải theo đường dẫn dưới đây:

Nghiên cứu về thực hiện chính sách “Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo”  và “Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi” tại các vùng dân tộc thiểu số, những suy nghĩ và quan điểm của người cung cấp và người nhận dịch vụ tại năm tỉnh của Việt Nam”.

Nguyễn Bá Việt Anh và Phạm Hương.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes