Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TUẦN LỄ KHẨU TRANG TOÀN CẦU

TUẦN LỄ KHẨU TRANG TOÀN CẦU

Ngày 09/07/2021, Diễn đàn “Mê Kông không Sốt rét” thông báo đã hợp tác với Mạng lưới Hành động chống Đại dịch và các đối tác nhằm hỗ trợ Tuần lễ Khẩu trang Toàn cầu từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021.
Untitled
Nguồn : Diễn đàn “Mê Kông không Sốt rét”
Tuần lễ Khẩu trang Toàn cầu là một phong trào nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp tục đeo khẩu trang trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Tuần lễ Khẩu trang Toàn cầu mang đến cơ hội cho sự thống nhất toàn cầu xoay quanh một thông điệp duy nhất: Hãy tiếp tục đeo khẩu trang – không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn vì gia đình và cộng đồng của chúng ta, những người dễ bị tổn thương nhất cũng như toàn thế giới.
Diễn đàn “Mê Kông không Sốt rét” tham gia Tuần lễ Khẩu trang Toàn cầu thông qua việc đưa ra các sản phẩm đồ họa như infographic; video ủng hộ từ đối tác, nhân viên và các nguồn lực hấp dẫn của họ. Diễn đàn “Mê Kông không Sốt rét” cho rằng tất cả mọi người cũng có thể bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách chia sẻ ý kiến, hình ảnh hoặc video của cá nhân trên mạng xã hội được gắn thẻ #MFM #Endmalaria #WorldMaskWeek #ThanksForMasking#Alight.
Diễn đàn “Mê Kông không Sốt rét” đã khẳng định : “Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải tập trung vào những gì giúp chúng ta an toàn và làm những gì có thể để chấm dứt đại dịch.”

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes