Home » TƯ VẤN » Nghiên cứu về hành vi di cư an toàn

Nghiên cứu về hành vi di cư an toàn

Nghiên cứu về hành vi di cư an toàn, phòng chống buôn bán người và giảm phân biệt kỳ thị với nạn nhân trở về tại Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Tây Ninh.

Thời gian         :Từ tháng 10/2009 – 02/2010

Địa điểm          : Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Tây Ninh

Đối tác             : Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ của 4 tỉnh:

Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Tây Ninh.

Cơ quan tài trợ: Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam

Mô tả:

Nghiên cứu được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu thuộc dự án “Di dân và buôn bán người tại Việt Nam thông qua hoạt động xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật” do Tổ chức IOM thực hiện. Chuyên gia của CHD tham gia thực hiện nghiên cứu này. Kết quả của nghiên cứu được thực hiện để phát triển chiến lược truyền thông thay đổi hành vi nhằm thúc đẩy hoạt động di cư an toàn và phòng chống buôn bán người do tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam và Trung ương hội phụ nữ thực hiện.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tóm tắt Báo cáo “Nghiên cứu về hành vi di cư an toàn, phòng chống buôn bán người và giảm phân biệt kỳ thị với nạn nhân trở về tại Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Tây Ninh.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes