Home » TƯ VẤN » Nghiên cứu về vấn đề bóc lột, buôn bán người và lạm dụng trong tiểu vùng sông Mê Kông

Nghiên cứu về vấn đề bóc lột, buôn bán người và lạm dụng trong tiểu vùng sông Mê Kông

Nghiên cứu về vấn đề bóc lột, buôn bán người và lạm dụng trong tiểu vùng sông Mê Kông (STEAM)

Thời gian         :Từ tháng 02/2012 – 03/2013

Địa điểm          : Hà Nội

Đối tác             : 04 Trung tâm/Mái ấm ở Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh và Cần Thơ, Việt Nam

Cơ quan tham gia dự án: Trường Y học nhiệt đới London, Tổ chức Di cư Quốc tế,

Funadación ANNESVAD.

Quản lý kỹ thuật: Trung tâm Bạo lực giới và y tế, Trường Y học nhiệt đới London

Cơ quan tài trợ  : Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)

banner_02

Mô tả:

Chuyên gia của CHD được tuyển dụng để thực hiện các công việc:

-    Xử lý số liệu bao gồm nhập số liệu, làm sạch và giám sát.

-    Hỗ trợ cho Tổ chức Di cư quốc tế nhằm giữ liên lạc chặt chẽ, giám sát và việc phản hồi với các trung tâm trong quá trình thu thập số liệu.

Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị sẽ phục vụ như là thông tin quan trọng cho sự phát triển của các chính sách, chiến lược cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của người bị buôn bán trong khu vực. Những phát hiện sẽ được kết nối, phân tích, bổ sung khung chính sách quốc gia để xác định các vấn đề cần vận động chính sách trong tương lai. Nghiên cứu cũng sẽ xác định các nhu cầu cần hỗ trợ của nạn nhân nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực cho các dịch vụ phục hồi và tái hòa nhậpcho các nạn nhân bị bóc lột, bị buôn bán và bị lạm dụng.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes