Home » TƯ VẤN » TÀI LIỆU HÓA : Phương châm bốn tại chỗ (Dự án JANI)

TÀI LIỆU HÓA : Phương châm bốn tại chỗ (Dự án JANI)

Tài liệu hóa Phương châm bốn tại chỗ trong quản lý phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam – Dự án Vận động chính sách phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng (JANI).

Thời gian:       08 – 12/2009

Địa điểm:         20 tỉnh, trong đó có Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Tiền Giang và Đồng Tháp

Đối tác:            Đơn vị quản lý thiên tai cấp tỉnh

Đối tượng sử dụng tài liệu: Cán bộ quản lý thiên tai và người dân

Cơ quan tài trợ: Ủy ban Châu Âu, Dự án JANI được điều phối bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

Mô tả:

Mục tiêu cụ thể là tăng cường vận động chính sách quản lý giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng được thực hiện thông qua Mạng lưới vận động chính sách (JANI) – Dự án JANI là một sáng kiến hành động chung giữa 14 tổ chức phi chính phủ, cơ quan có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ) trong quản lý thiên tai tại Việt Nam đã được thường xuyên áp dụng trong công tác hộ đê và phòng chống bão lụt tại các tỉnh trọng điểm thiên tai đều cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, chưa có nhiều tài liệu ghi chép lại các nội dung này và được tài liệu hóa thành một cuốn cẩm nang hướng dẫn toàn diện. Chuyên gia tư vấn CHD đã được tuyển dụng để biên soạn những thực hành tốt về phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam.

Các tài liệu truyền thông của dự án có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: cuốn sách phâm châm bốn tại chỗ trong phòng, chống thiên tai

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes