Home » TƯ VẤN » Tài liệu tập huấn kỹ năng sống cho trẻ 6-18 tuổi

Tài liệu tập huấn kỹ năng sống cho trẻ 6-18 tuổi

Biên soạn 02 bộ tài liệu tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em từ 6 – 11 và 12 – 18 tuổi

Cho Chương trình phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Thời gian         :Từ tháng 06 – 09/2012

Địa điểm          : Hà Nội

Cơ quan tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Đối tượng sử dụng tài liệu: Các tập huấn viên tập huấn về Kĩ năng sống cho trẻ em và đội ngũ giáo viên tại các trường THCS, THPT

Mô tả:

Công việc tư vấn là phát triển các tài liệu tập huấn về kỹ năng sống trẻ em từ 6 đến 18 tuổi (hai bộ giáo trình) cho các chương trình phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (40). Mục đích tài liệu tập huấn nhằm hỗ trợ các kiến thức và phương pháp cho những tập huấn viên của chương trình để có những kỹ năng cần thiết đảm nhiệm được việc tập huấn viên nguồn về giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ em. Cuốn tài liệu này cũng có thể được sử dụng cho đội ngũ giáo viên đang công tác tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và những người làm công tác xã hội để tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị cho các em những giá trị sốngkỹ năng sống cốt lõi để vận dụng, ứng phó với các tình huống gặp phải trong cuộc sống.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes