Home » TƯ VẤN » Thiết kế chương trình vận động hỗ trợ dinh dưỡng

Thiết kế chương trình vận động hỗ trợ dinh dưỡng

Thiết kế chương trình và tài liệu tuyên truyền vận động hỗ trợ dinh dưỡng

Thời gian         : 04/2006 – 08/2006

Địa điểm          : Hà Nội và Hoà Bình

Cơ quan tài trợ:Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế. Dự án Nâng cao năng lực triển khai có hiệu quả hoạt động cải thiện bền vững tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ trẻ em ở 10 tỉnh khó khăn,  do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Mô tả:

Cán bộ của CHD được tuyển dụng với vai trò là trưởng nhóm chuyên gia để thiết kế chương trình và tài liệu đào tạo Vận động hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao năng lực cho lãnh đạo tỉnh, đối tác ở 10 tỉnh dự án và cán bộ dự án về tuyên truyền vận động dinh dưỡng.

Tài liệu đào tạo có thể được tải theo đường dẫn dưới đây

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes