Home » TƯ VẤN » TƯ VẤN/HỖ TRỢ KỸ THUẬT

TƯ VẤN/HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hướng tới là một tổ chức kỹ thuật phát triển dẫn đầu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏey tế công cộng và phát triển cộng đồng ở Việt Nam và trong khu vực, CHD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ở các lĩnh vực chính sau:

  1. Tuyên truyền vận động
  2. Y tế công cộng
  3. Bảo trợ xã hội
  4. Phát triển cộng đồng
  5. Truyền thông thay đổi hành vi và thay đổi xã hội

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes