Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Trung tâm CHD nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 2018-2019

Trung tâm CHD nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 2018-2019

Ngày 10/12/2019 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc năm 2019 – Gặp gỡ 2019 vì hợp tác và phát triển.

Tại cuộc họp, GS. TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội đã phát biểu khai mạc và nhấn mạnh những đóng góp và nỗ lực của các tổ chức trong công tác chung của quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Phần lớn các tổ chức  phát huy vai trò của mình, tận dụng các nguồn lực sẵn có và áp dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng và triển khai đề án.

27 tổ chức thành viên đã vinh dự nhận được bằng khen cho những nỗ lực hoạt động và đóng góp cho cộng đồng năm 2018-2019, trong đó Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt ghi nhận 10 năm thành lập của Trung tâm.

Hội nghị cũng là cơ hội để các tổ chức thành viên báo cáo các kết quả đạt được và thảo luận định hướng cho giai đoạn tiếp theo - Hợp tác vì phát triển 2020 – 2025, một giai đoạn được đánh giá cần nhiều hơn nỗ lực và đóng góp các tổ chức và liên minh.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes