Home » Uncategorized » Truyền thông định kỳ tháng cho cán bộ, công nhân viên gói thầu CP03

Truyền thông định kỳ tháng cho cán bộ, công nhân viên gói thầu CP03

Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục (STDs) bao gồm HIV và AIDS là chủ đề mà CHD đã tập huấn cho các cán bộ công nhân viên gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm), Dự án “Tuyến đường sắt Đô thị Thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội” vào ngày 22/12/2022 tại phòng An toàn, công ty Liên danh Hyundai E&C – Ghella S.p.A (HGU)
Mặc dù chủ đề này không mới, không khó kiếm tìm thông tin nhưng các học viên đều rất hào hứng, tập trung nghe giảng, nhiệt tình trao đổi và đánh giá cao về tính thiết thực của bài giảng khi áp dụng vào thực tế.
z3979902363022_ceb89bce5cd0a220ea71a3b5799177a7 z3979902383827_5ec6a6e4c0040acff57ec99a1a906e1c z3980033081466_6933140b4b94dc2de9181adf2a4ba737

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes