Home » ẤN PHẨM (page 2)

ẤN PHẨM

Báo cáo tóm tắt khảo sát đầu kỳ Dự án “Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy”

homepage-hero-image-overlay

Báo cáo này chia sẻ kết quả khảo sát đầu kỳ về kiến thức, thái độ và hành vi của công nhân về chăm sóc sức khỏe mắt và điều kiện làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe mắt là một trong những hoạt động của dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy” được tài ... Read More »

BÁO CÁO NĂM 2016

REPORT LOGO (1)

Năm 2016 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 1173 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD cũng góp phần vào giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam như phòng chống HIV/AIDS; phòng chống sốt rét và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thay mặt đội ngũ CHD tôi ... Read More »

Giáo dục chăm sóc mắt cho người dân

29897239331_214ccb209d_o-min

Hoạt động xây dựng tài liệu truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt do Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) thực hiện trong khuôn khổ dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt” của quỹ Fred Hollows (FHF). Truyền thông chăm sóc sức khỏe mắt đã được các đối tác dự án ... Read More »

Ấn phẩm tiêu biểu

ap phich

Chúng tôi xin chia sẻ một số các ấn phẩm tiểu biểu của chương trình Trung tâm CHD đã thực hiện. Xin liên hệ với chd@chd.vn để có thêm thông tin chi tiết. Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes