Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tọa đàm về Báo cáo “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các Chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm”

Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình và để đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người dân ngày càng tốt hơn, Đảng và Chính phủ đã đưa ra Định hướng chiến lược phát triển và hoàn thiện Hệ thống An sinh xã hội (ASXH) giai đoạn 2021 – 2030” nhằm tăng cường và mở rộng độ bao phủ An sinh xã hội toàn dân.

Để cùng tham gia thực hiện mục tiêu này, góp phần đảm bảo quyền lợi ASXH cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) phối hợp cùng với Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) tiến hành tổ chứcKhảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia  của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các  chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” với đội ngũ Lái xe công nghệ Grab đang hoạt động tại Hà Nội. Đồng thời, tìm hiểu rõ hơn các quan điểm từ các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đánh giá thực trạng và khuyến nghị các giải pháp giảm bớt “khoảng trống chính sách” góp phần thúc đẩy độ bao phủ toàn dân của Hệ thống ASXH nước ta.

Hoạt động khảo sát này là một hạng mục của dự án “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các Chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” do Trung tâm CHD và Tổng LĐLĐVN thực hiện dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Stichting Oxfam Novib thông qua Văn phòng đại diện Oxfam tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát là bức tranh chung về thực trạng điều kiện việc làm, khả năng tiếp cận, tham gia các Chương trình ASXH, đặc biệt là bảo hiểm xã hội của những Lái xe công nghệ Grab, những người đang ký kết các Hợp đồng hợp tác theo xu hướng phát triển mới của các doanh nghiệp cũng như sự lựa chọn của người lao động trong thời đại 4.0. Những Kết quả của nghiên cứu cũng phần nào chỉ ra “Khoảng trống chính sách” đối với lực lượng lao động tự do/lao động phi chính thức chưa được tiếp cận, tham gia đầy đủ các Chương trình ASXH một cách toàn diện.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes