Home » TƯ VẤN » ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Dự án VIE/04/P63 – Hội KHHGĐ VN

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Dự án VIE/04/P63 – Hội KHHGĐ VN

Đánh giá cuối cùng cho dự án VIE/04/P63: Nâng cao năng lực cho Hội Kế hoạch hoá gia đình (VINAFPA) trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới

Thời gian         : 03/2007 – 05/2007

Địa điểm          : Bắc Giang, Quảng Ninh và Ninh Bình

Cơ quan tài trợQuỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).

Mô tả:

Chuyên gia Trung tâm CHD tham gia đánh giá cuối kỳ dự án “Nâng cao năng lực cho Hội KHHGĐ Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và bình đẳng giới”, mã số VIE/04/P63 do Hội Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Đánh giá độc lập tập trung xem kết quả và mức độ thực hiện của dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình so sánh với các mục tiêu đã đề ra cũng như bài học rút ra cho các vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn sau của dự án.

Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam là đối tác chiến lược của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc trong cung cấp các dịch vụ Sức khoẻ sinh sản cho người dân tại những vùng xa xôi, hẻo lánh và những vùng khó khăn. Hoạt động của họ bao gồm sự kết hợp của giáo dục thông tin và truyền thông và cung cấp dịch vụ.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes