Home » TƯ VẤN » Tài liệu “Trẻ em nói về phòng chống buôn bán người”

Tài liệu “Trẻ em nói về phòng chống buôn bán người”

Tài liệu hóa về Diễn đàn Quốc gia “Trẻ em nói về phòng chống buôn bán người”

Thời gian         : Từ tháng 06/2007 – 08/2007

Địa điểm          : Hà Nội

Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật: Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Cơ quan tài trợ: Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh (SC), Tổ chức lao động Quốc tế (ILO),

Liên Hiệp các dự án phòng chống buôn bán người (UNIAP)

Mô tả:

Diễn đàn Trẻ em Quốc gia được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 67 trẻ em từ 5 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Cà Mau) khác nhau của Việt Nam.

Tài liệu là cuốn sách nhỏ ghi chép quá trình, kinh nghiệm và bài ​​học kinh nghiệm từ Diễn đàn Trẻ em quốc gia nói về phòng chống buôn bán người, cụ thể là mối quan tâm của trẻ em, các cuộc thảo luận về buôn bán người cũng như các thông điệp của các em và khuyến nghị chính sách cho các nhà hoạch định chính sách có liên quan và các bên liên quan.

 

Tóm tắt cuốn sách có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tóm tắt cuốn sách

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes