Home » TƯ VẤN » Tài liệu truyền thông vận động phòng ngừa rủi ro thiên tai

Tài liệu truyền thông vận động phòng ngừa rủi ro thiên tai

Phát triển tài liệu truyền thông vận động về việc thực hiện phòng ngừa rủi ro thiên tai, ứng phó, các chính sách giảm thiểu và các chương trình ở cấp địa phương – Dự án JANI

Thời gian         : 04 – 08/2009

Địa điểm          : Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang

Đối tác             : Đơn vị quản lý thiên tai cấp tỉnh

Cơ quan tài trợ: Ủy ban Châu Âu, Dự án JANI được điều phối bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

Mô tả:

Dự án Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách (JANI) nhằm tuyên truyền và triển khai các hoạt động vận động chính sách phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng thông qua mạng lưới các tổ chức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Chuyên gia tư vấn CHD có trách nhiệm phát triển một tài liệu truyền thông vận động “Kêu gọi chính sách, chương trình về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở địa phương” và sửa tài liệu truyền thông cho 14 đối tác của mạng lưới JANI.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes