Home » Uncategorized » TUYỂN DỤNG – TRỢ LÝ DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG – TRỢ LÝ DỰ ÁN

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng – Center for Health Consultation and Community Development (CHD) là một tổ chức phi lợi nhuận được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thành lập. Sứ mệnh của CHD là nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương ở những vùng khó khăn và nghèo tại Việt Nam thông qua những can thiệp mang tính sáng tạo và dựa vào cộng đồng với những phương pháp tiếp cận hướng tới tác động bền vững.

Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Trợ lý dự án làm việc tại Nội.

Chi tiết mô tả vị trí công việc, ứng viên vui lòng xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: hr@chd.vn trước 17:00 ngày 29/05/2019

Hồ sơ bao gồm:

1)    Sơ yếu lý lịch

2)    Đơn xin việc

Chúng tôi chỉ phỏng vấn các ứng viên có khả năng thích hợp.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển qua đường email.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes