Home » Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Tuyển dụng thành viên cho Dự án Trà Vinh

default-image

Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) nhận được tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF) do DANIDA và DfID đồng tài trợ. Để thực hiện dự án đánh giá vai trò giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ tại Trà Vinh, góp phần sửa đổi, ... Read More »

Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số dưới 6 tuổi

tre-em-vung-cao

 Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số Thời gian         : Từ tháng 10 – 11/2011 và 12/2012 – 3/2013 Địa điểm          : Hà Nội, số liệu từ  5 tỉnh miền núi Cơ quan tài trợ:Quỹ Nhi ... Read More »

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tử vong mẹ ở Việt Nam, được thực hiện trong dự án “Giải quyết các yếu tố gây tử vong mẹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương“ Thời gian         : 06/2008 – 08/2008 Địa điểm          : Hà Nội Cơ quan tài trợ: Ban Kinh tế – Xã hội Quốc tế cho Châu ... Read More »

Đánh giá cuối kỳ dự án VIE/04/P63 – Hội KHHGĐ VN

Đánh giá cuối cùng cho dự án VIE/04/P63: Nâng cao năng lực cho Hội Kế hoạch hoá gia đình (VINAFPA) trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới Thời gian         : 03/2007 – 05/2007 Địa điểm          : Bắc Giang, Quảng Ninh và Ninh Bình Cơ quan tài trợ: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Mô tả: Chuyên gia Trung ... Read More »

Đánh giá giữa kỳ mô hình làm mẹ an toàn

Đánh giá giữa kỳ mô hình làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh Thời gian         : 05/2008 – 10/2008 Địa điểm          : Hà Nội, Hà Giang và Hoà Bình Cơ quan tài trợ:Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Dự án sức khoẻ các tỉnh. Mô tả: Chuyên gia Trung tâm CHD tham gia với vai trò trưởng ... Read More »

Đánh giá cuối kỳ dự án VIE/01/P10

Đánh giá cuối kỳ dự án VIE/01/P10 – Nâng cao năng lực cho  Bộ Y tế về thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khoẻ Thời gian         : 11/2005 – 12/2005 Địa điểm          : Hoà Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan tài trợ: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Mô tả: Dự án thuộc ... Read More »

Tập huấn giảng viên “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi”

Tập huấn cho giảng viên dự án về “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” Thời gian         : 5/2011 -06/2011 Địa điểm          : Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế xã và huyện Lang Chánh Cơ quan tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam Mô ... Read More »

Phát triển tài liệu truyền thông về chăm sóc mắt

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển tài liệu truyền thông về chăm sóc mắt Thời gian         : Từ tháng 06 – 08/2012 Địa điểm          : Hà Nội, Thái Bình và Tiền Giang Đối tác             : Công ty Thiết kế Biển Vàng (GoldSea Design) Cơ quan tài trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam Mô tả: Phát triển một ... Read More »

Tài liệu hóa Phương châm bốn tại chỗ (Dự án JANI)

Tài liệu hóa Phương châm bốn tại chỗ trong quản lý phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam – Dự án Vận động chính sách phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng (JANI). Thời gian:       08 – 12/2009 Địa điểm:         20 tỉnh, trong đó có Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Tiền Giang và Đồng Tháp Đối tác:            Đơn ... Read More »

Tài liệu truyền thông vận động phòng ngừa rủi ro thiên tai

Phát triển tài liệu truyền thông vận động về việc thực hiện phòng ngừa rủi ro thiên tai, ứng phó, các chính sách giảm thiểu và các chương trình ở cấp địa phương – Dự án JANI Thời gian         : 04 – 08/2009 Địa điểm          : Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang Đối tác             : Đơn vị ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes