Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu sức khỏe sinh sản 2012

Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu sức khỏe sinh sản 2012

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất nghiên cứu sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

·Thời gian   : Ngày 12/12/2012

·Địa điểm    : Thành phố Hà Nội

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất nghiên cứu sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục với mục đích chia sẻ và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực sức khỏe sinh sản/ sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) tại Việt Nam; Thảo luận ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình về SKSS/SKTD tại Việt Nam; Thảo luận về định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực SKSS/SKTD trong giai đoạn tiếp theo.

anh tham gia hoi nghi 18Dec12_doc

 

Ảnh: Báo cáo viên Trung tâm CHD tham gia trình bày tại hội nghị SKSS

Trong Hội nghị các báo cáo viên cũng như các đại biểu tham dự, đã chia sẻ những thông tin hữu ích về những vấn đề liên quan đến SKSS/SKTD. Chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn và Phát triển sức khỏe cộng đồng (CHD) đã có một bài báo cáo trình bày khá sâu sắcvề “Trải nghiệm của các trẻ em mại dâm trong quá trình di cư và hành nghề mại dâm: tình trạng bị xâm hại tình dục và bóc lột tình dục” – một chủ đề còn ít nghiên cứu đề cập tới và một bài trình bày dưới dạng áp phích về “Tăng cường tính sẵn có của dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng thông qua thử nghiệm mô hình nhượng quyền xã hội”.

Báo cáo trình bày và áp phích có thể được tải theo đường dẫn dưới đây:

“Trải nghiệm của các trẻ em mại dâm trong quá trình di cư và hành nghề mại dâm: tình trạng bị xâm hại tình dục và bóc lột tình dục”.

“Tăng cường tính sẵn có của dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng thông qua thử nghiệm mô hình nhượng quyền xã hội”.

 

Hoàng Ánh Tuyết

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes