Home » TƯ VẤN » TẬP HUẤN : “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi ” cho giảng viên

TẬP HUẤN : “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi ” cho giảng viên

Tập huấn cho giảng viên dự án về “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”

Thời gian         : 5/2011 -06/2011

Địa điểm          : Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá

Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế xã và huyện Lang Chánh

Cơ quan tài trợTổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Mô tả:

Chuyên gia CHD được mời xây dựng tài liệu tập huấn về “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi” và triển khai tập huấn cho nhóm cán bộ nguồn của chương trình phát triển vùng Lang Chánh.Sau khóa tập huấn, các cán bộ y tế nguồn sẽ tập huấn lại cho các cán bộ y tế thôn bản về kiến thức, kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi.

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes