Home » Tư vấn đã hoàn thành (page 2)

Tư vấn đã hoàn thành

Đánh giá chương trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2012

Đánh giá chương [DHL1] trình phá thai nội khoa ngoài cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2012 Thời gian         : Từ tháng 2/2012 – 06/2012 Địa điểm          : Thành phố Hà Nội Đối tác             :Các phòng khám tư nhân nằm trong hệ thống các phòng khám BlueStar Cơ quan tài trợ: Tổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam Mô tả: ... Read More »

Tập huấn cán bộ y tế về phòng, chống cúm gia cầm

Tập huấn  nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm Thời gian       : Năm2010 Địa điểm        : Hà Nội và Hồ Chí Minh Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế các bệnh viện Tỉnh, Huyện Đối tác           : Sở Y tế Tỉnh Cơ quan tài trợ: Dự án Phòng chống cúm gia cầm Việt Nam (VAHIP) Mô tả: Cán bộ CHD tham gia ... Read More »

Đánh giá mô hình Nhượng quyền xã hội tại Việt Nam

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam Thời gian         : Từ tháng 08 – 10/2010 và tháng 09 – 12/2011 Địa điểm          : Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan tài trợ:Tổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam ... Read More »

Xây dựng năng lực cho y tế tại cộng đồng về CSSKSS

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thời gian         : 09/2008 – 11/2009 Địa điểm          : Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình và Ninh Thuận Cơ quan tài trợ: Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Dự án chăm sóc sức khỏe sản cấp tỉnh Mô tả: Quỹ ... Read More »

Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai ở Việt Nam

Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai ở Việt Nam Thời gian         : Từ tháng 10/2010 – 11/2012        Địa điểm          : 12 tỉnh và thành phố của Việt Nam: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Thành phố       Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang   ... Read More »

Đánh giá ban đầu về tổn thương người lao động ở nước ngoài

Đánh giá ban đầu dự án “Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở nhóm người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Nghệ An” Thời gian         :Từ tháng 10/2010 – 11/2010 Địa điểm          : Tỉnh Nghệ An Cơ quan tài trợ: Quỹ HealthBridge Canada và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An Mô tả: ... Read More »

Hướng dẫn thành lập mô hình cộng đồng an toàn

Xây dựng hướng dẫn thành lập mô hình cộng đồng an toàn trong công tác phòng chống chấn thương Thời gian       : Năm2009 Địa điểm        : Ninh Thuận và Kon Tum Đối tượng tập huấn: Người dân trong cộng đồng Đối tác           : Sở Y tế tỉnh Cơ quan tài trợ:UNICEF Mô tả:  Hướng dẫn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng chống ... Read More »

Đào tạo an toàn trong phòng, chống chấn thương

Đào tạo về các mô hình an toàn trong phòng, chống chấn thương Thời gian       : Năm2006 Địa điểm        : Huế, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ Đối tượng tập huấn: Người dân các xã Đối tác:                      Sở y tế tỉnh Cơ quan tài trợ:        UNICEF Mô tả:  Tập huấn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng chống chấn thương như ngôi nhà an ... Read More »

Đào tạo về kỹ năng mềm cho các bậc phụ huynh học sinh

Đào tạo về kỹ năng mềm cho các bậc phụ huynh học sinh Thời gian         :Từ tháng 12/2012 Địa điểm          : Huyện Krông Nô,Tỉnh Đăk Nông Đối tượng tập huấn: Phụ huynh học sinh Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật: Ban Quản lý dự án RVNA99 – Đăk Nông Cơ quan tài trợ: Tổ chức Oxfam Anh tại Việt Nam Mô tả: Hoạt ... Read More »

Thiết kế chương trình vận động hỗ trợ dinh dưỡng

Thiết kế chương trình và tài liệu tuyên truyền vận động hỗ trợ dinh dưỡng Thời gian         : 04/2006 – 08/2006 Địa điểm          : Hà Nội và Hoà Bình Cơ quan tài trợ:Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế. Dự án Nâng cao năng lực triển khai có hiệu quả hoạt động cải thiện bền vững tình trạng dinh dưỡng của ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes