Home » Tag Archives: #BI #CHD #TheUnion #BloombergInitiative #Không_khói_thuốc #TPHCM #Xử_phạt #Giai_đoạn_2018_2020

Tag Archives: #BI #CHD #TheUnion #BloombergInitiative #Không_khói_thuốc #TPHCM #Xử_phạt #Giai_đoạn_2018_2020

SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ

228873828_4271090176280980_3102525556308043202_n

Trong quá trình thực hiện dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng”, chúng tôi đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều chia sẻ , nhiều câu chuyện thực tế từ Đội Thực thi – ... Read More »

ANH KHÔNG SAI VỚI TÔI, ANH SAI VỚI QUY ĐỊNH

220695673_4253632818026716_338443823777567607_n

Trong quá trình thực hiện dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng”, chúng tôi đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều chia sẻ , nhiều câu chuyện thực tế từ Đội Thực thi – ... Read More »

CHUYỆN BỎ THUỐC LÁ LÀ KHÓ, NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÔNG LÀM ĐƯỢC !

download

Trong quá trình thực hiện dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng”, chúng tôi đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều chia sẻ , nhiều câu chuyện thực tế từ Đội Thực thi – ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes